Forskning om skolans digitalisering | Region Värmland

Forskning om skolans digitalisering

[NYHET] Nu har de sju licentianderna som är verksamma inom forskarskolan för skolans digitalisering, FUNDIG, presenterat sina forskningsplaner. Forskarskolan är en del av Akademin för smart specialisering.

Ökade krav på digital kompetens bland medborgare och inte minst på arbetsmarknaden ställer allt större krav på skolsystemet och lärarna. Det kräver bland annat att skolan utvecklar och håller undervisningen aktuell vad gäller digitala lösningar och tjänster.

Forskarskolan för undervisningens digitalisering, FUNDIG har nu varit verksam under nästan ett år på Karlstads universitet. Den ingår som en del i de aktiviteter som genomförs för att utveckla den så kallade Värmlandsmodellen och därigenom skapa kompetensutvecklings- och karriärvägar i skolan samt stärka utvecklingen av skolans digitala kompetens.

De sju licentianderna, som alla arbetar som lärare i grundskolan eller gymnasiet, forskar på 50 procent om undervisningens digitalisering inom skolämnena svenska, engelska, geografi, teknik, fysik eller matematik. På resterande 50 procent av sin arbetstid arbetar de som lärare.

Licentianderna och deras ämnen är:

Karin Arvelius: Hur variation och inkludering kommer till uttryck när lärare för in digitala (lär)resurser i engelskundervisningen.

Andreas Borg: Programmeringen som ett verktyg i matematiken.

Helen Brink: Digitala verktyg som stöd i teknikutvecklingsarbete.

Ann Kristin Hamberg: Källkritik i gymnasiets svenskkurser.

Sofie Nilsson: Digitala verktyg i geografiundervisningen för att vidga elevernas omvärldsuppfattning.

Lorena Solvang: Dynamisk matematikprogram i fysikundervisningen och konsekvenser för elevens lärande.

Anna Wilk: Digitala verktyg för respons på texter inom svenskämnet.

FUNDIG finansieras gemensamt av Region Värmland, Karlstads universitet och Karlskoga kommun. FUNDIG är en del av Akademin för smart specialisering.

Läs mer om Region Värmlands arbete med smart specialisering, forskning och innovation

Läs mer om FUNDIG på kau.se/fundig