Nytt paket för unga, utbildning och kultur | Region Värmland

Nytt paket för unga, utbildning och kultur

[NYHET] Den 22 maj lade EU-kommissionen fram ett paket av åtgärder för att öka betydelsen av ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitiken. Paketet innehåller bl.a. en ungdomsstrategi som ska ge alla unga en starkare roll i EU-politiken.

Paketet som presenterades den 22 maj ämnar bl.a. att öka möjligheterna för ungdomar gällande utbildning, samhällsliv och demokrati. I ljuset av Europaåret för kulturarv 2018, ser Kommissionen också en möjlighet att lyfta kulturen som ett sätt att bidra till social och ekonomisk utveckling. Paketet innehåller bl.a. ett meddelande om hur Kommissionen arbetar vidare från det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017, en ungdomsstrategi som syftar till att stärka ungdomars röst i EU-politiken och en agenda för kultur. Dessutom inkluderar paketet även rekommendationer kring exempelvis erkännande av examensbevis och om språkundervisning.

Kommissionen tänker också gå vidare med planerna att inrätta ett europeiskt studentkort innan 2021 samt om att utveckla de europeiska universiteten. Dessa universitet, som beräknas vara fullt igång 2021, kommer tillsammans att utgöra ett nätverk för gränsöverskridande samarbete i syfte att stärka innovation och kompetens. Under 2019 och 2020 kommer Kommissionen att presentera ett pilotprojekt för att möjliggöra detta.  

Att EU väljer att arbeta med frågor relaterade till ungdomar grundar sig i Bratislavafärdplanen från 2016 då EU:s medlemsländer antog en plan för att vidta åtgärder för bättre möjligheter för unga. Vidare är betydelsen av utbildning något som betonas i den sociala pelaren som antogs vid det sociala toppmötet. 

Läs mer om paketet här.

Läs mer om Bratislavafärdplanen här.

Läs mer om den sociala pelaren här.