EU-miljoner till Värmland | Region Värmland

EU-miljoner till Värmland

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige fattade på torsdagen beslut om en rad projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Fem projekt har kopplingar till Värmland och fyra projekt har säte i Värmland.

Smart specialisering i Norra Mellansverige II

Sökande: Region Dalarna
Sökt EU-belopp: 1 800 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 600 000 kronor (övrig medfinansiering från Region Dalarna och Region Gävleborg)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 3 600 000 kronor

Karlstad Lean Factory

Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp: 2 217 198 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 108 599 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 4 434 397 kronor

Kooperativa lösningar för smart tillväxt, KLÖS

Sökande: Värmlandskooperativen ekonomisk förening
Sökt EU-belopp: 2 907 212 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 725 000 (övrig medfinansiering från Värmlandskooperativen samt ett flertal andra organisationer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos SMF
Totalt: 5 816 874 kronor

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av Lignocity

Sökande: RISE Innventia AB
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 5 000 000 (övrig medfinansiering från Näringslivssamverkan i Kristinehamn, RISE, Paper Province, Nordic paper och RenFuel)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 20 000 000 kronor

Miljödriven tillväxt i Värmland

Sökande: Länsstyrelsen i Värmlands län
Sökt EU-belopp: 12 302 920 kronor
Medfinansiering : Länsstyrelsen i Värmland 12 302 920 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 24 605 842 kronor