InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier | Region Värmland

InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

[NYHET]Kommissionen föreslår att 38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 ska finansiera det nya programmet InvestEU. InvestEU föreslås finansiera investeringar inom fyra tematiska områden: hållbar infrastruktur; forskning, innovation och digitalisering; små och medelstora företag; samt sociala investeringar och kompetens.

Den 6 juni presenterade EU-kommissionen förslaget om det nya programmet InvestEU. Programmet ska samla alla EU-instrument kopplat till lån och garantier. Huvuddelen i programmet är fortsättningen på fonden för strategiska investeringar (European Fund for Strategic Investment, EFSI) som samfinansieras av EU-budgeten och Europeiska Investeringsbanken (EIB).

EFSI lanserades 2015 och under den första EFSI-perioden, 2015 – 2018, bestod samfinansieringen av totalt 21 miljarder euro (16 miljarder euro från EU-budgeten och 5 miljarder euro från EIB). Syftet med EFSI var att mobilisera investeringar på minst 315 miljarder euro fram till juli 2018. Cirka ett år efter lanseringen, förlängdes fonden med ökad finansiering till totalt 33,5 miljarder euro (26 miljarder euro från EU-budgeten, och 7,5 miljarder euro från EIB). Syftet med EFSI 2.0 är att mobilisera sammanlagt 500 miljarder euro i investeringar fram till programperiodens slut 2020.

InvestEU föreslås bli en förlängning av EFSI under åren 2021 – 2027. Finansieringen till InvestEU består likt EFSI av samfinansiering från EU-budgeten och EIB. InvestEU föreslås en budget om totalt 47,5 miljarder euro (38 miljarder euro från EU-budgeten och 9,5 miljarder euro från EIB). Finansieringen syftar till att mobilisera 650 miljarder euro i nästa programperiod. Utöver EFSI samlar InvestEU även finansieringsinstrument som i denna programperiod inryms i olika program, bland andra inom Horisont 2020, CEF, COSME, EaSI och Erasmus+.

De 38 miljarder euro som kommer från EU:s budget föreslås finansiera investeringar inom fyra tematiska områden:

  • Hållbar infrastruktur (11,5 miljarder euro)
  • Forskning, innovation och digitalisering (11,25 miljarder euro)
  • Små och medelstora företag (11,25 miljarder euro)
  • Sociala investeringar och kompetens (4 miljarder euro)

 

Utöver fonden InvestEU föreslås programmet även omfatta ett centrum för investeringsrådgivning (InvestEU Advisory Hub) och en projektportal (InvestEU Portal). De två senare initiativen är initiativ som är kopplade till EFSI och operativa redan i denna programperiod, men som i nästa programperiod föreslås utvecklas och förstärkas.

Läs kommissionens pressmeddelande om InvestEU här. 

Läs kommissionens kortfattade information om programmet här.

Läs mer information om vad InvestEU ska finansiera här.

Artikeln är skriven i samarbete med Central Sweden, Brysselkontoret för Dalarna, Gävleborg och Örebro län.