Österrike ny ordförande för ministerrådet | Region Värmland

Österrike ny ordförande för ministerrådet

[NYHET] Den 1 juli tog Österrike över ordförandeskapet i ministerrådet. Österrike kommer att fokusera på migration, säkerhet och digitalisering under ledorden ”ett Europa som skyddar”.

Österrike tar över ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd (ministerrådet) efter Bulgarien under en intensiv period. Gällande Brexit bör både utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, samt ramverket för det framtida samarbetet mellan EU och Storbritannien, vara färdigförhandlat under hösten, innan deadlinen för Brexit går ut i mars 2019. 

Det österrikiska ordförandeskapet kommer även att präglas av intensiva förhandlingar gällande EU:s långtidsbudget, då kommissionen har som ambition att slutföra förhandlingarna innan Europaparlamentet går in i valrörelsen inför EU-valet i maj 2019.
 
Under ordförandeskapet kommer Österrike att verka för att stärka EU samt för att öka medborgarnas förtroende för unionen. Österrike kommer även att arbeta för att stärka subsidiaritetsprincipen, för att EU huvudsakligen ska fokusera på de stora utmaningarna där gemensamt samarbete gör störst nytta.
 
Ledorden för Österrikes ordförandeskap är ”ett Europa som skyddar”, och de tre huvudområdena är:

  1. Säkerhet och migration 
  2. Bibehålla EU:s konkurrenskraft genom digitalisering
  3. Stabilitet i EU:s närområde.

 
Gällande säkerhet och migration kommer Österrike främst att arbeta för att bekämpa illegal migration, genom att fortsätta arbetet gällande en reform av EU:s gemensamma asylsystem samt stärka arbetet som görs av europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).
 
Österrike vill även stärka EU-samarbetet gällande innovation och digitalisering, för att EU ska kunna bibehålla sin position som världens ledande handelspartner och stärka EU:s konkurrenskraft och den inre marknaden. Österrikes kommer bl.a att arbeta för en förnyad europeisk industripolicy samt moderniserad offentlig administration.
 
Det österrikiska ordförandeskapet kommer också att prioritera arbetet med att främja starka relationer mellan EU och dess grannländer, framförallt med länderna i Västra Balkan och Sydöstra Europa.

Besök hemsidan för det österrikiska ordförandeskapet här.

Läs programmet för det österrikiska ordförandeskapet här.