Öppen ansökningsomgång inom Europeiska solidaritetskåren | Region Värmland

Öppen ansökningsomgång inom Europeiska solidaritetskåren

[NYHET] På initiativ av EU-kommissionen startar i höst EU-programmet Solidaritetskåren, som syftar till att få fler unga vuxna att delta i solidaritetsprojekt som på olika sätt främjar samhället. Första ansökningsdeadline för organisationer som vill starta upp projekt är 16 oktober.

Programmet riktar sig till unga vuxna mellan 18- 30 år som är intresserade av volontärarbeta, praktisera, jobba eller delta som lärlingar i projekt som på olika sätt främjar samhället. Kommissionens målsättning är att 100 000 unga vuxna ska ha registrerat sitt deltagande till år 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är den myndighet som av Kommissionen tilldelats ansvar för programmet i Sverige.

Programmet är öppet för olika typer av organisationer som vill starta projekt som främjar samhället, exempelvis en myndighet, kommun, icke-statlig organisation, företag i varierande storlek samt även lokala ideella organisationer. Projekten som finansieras via Solidaritetskåren kan ha varierande tidsram, från två månader till tre år.

Som organisation kan ni exempelvis starta upp projekt inom följande områden:

  • Utbildning
  • Hälsa
  • Motverkande av socialt utanförskap
  • Matutdelning
  • Byggnation av tillfälliga bostäder
  • Flyktingmottagande och integration
  • Miljöskydd och förebyggande av naturkatastrofer

 

För organisationer som vill starta långtgående volontärprojekt, s.k. volontärpartnerskap, i upp till tre år inom solidaritetskåren är första ansökningsdeadline den 16 oktober. Mer information om de olika projektmöjligheterna som Europeiska Solidaritetskåren erbjuder finns via MUCF:s hemsida.

För mer information angående ansökningsprocess för organisationer klicka här

För frågor och svar angående solidaritetskåren klicka här