Inspirationsdag om Erasmus+ skola | Region Värmland

Inspirationsdag om Erasmus+ skola

Den 30 oktober anordnas en inspirationsdag om programmet Erasmus+ skola för förskolor, skolor, huvudmän och andra organisationer som jobbar mot skolsektorn. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

Erasmus+ skola syftar till att ge skolor möjlighet att utbyta erfarenheter angående utveckling och tillämpning av innovativa metoder inom skolsektorn.

I slutet av oktober anordnar Universitets- och högskolerådet en kostnadsfri inspirationsdag i Stockholm för aktörer som vill jobba med skolutveckling genom internationella samarbeten och som söker hjälp på vägen.

Verksamheten inom programmet Erasmus+ skola kan ske både i form av fortbildningsutbyten och samarbetsprojekt mellan skolledare, lärare, huvudmän och även andra organisationer som är intresserade av att stärka skolans verksamhet.

Även elever kan delta i internationella samarbetsprojekt kring särskilda teman, som exempelvis entreprenörskap, inkludering, matematik, läs- och skrivinlärning, naturvetenskap och teknik.

I programmet ingår bland annat en workshop angående hur man går tillväga vid projektansökningar och vid projektplanering.

Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

För mer info och anmälan klicka här