Ny utlysning angående skolval för EU-valet 2019 | Region Värmland

Ny utlysning angående skolval för EU-valet 2019

[NYHET] Nu går det söka bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till projekt som syftar till att stimulera valdeltagande i skolvalet för EU-parlamentet 2019. Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har öppnat en ny utlysning där det går att söka bidrag för projekt som syftar till att stimulera valdeltagandet i skolvalet till EU-parlamentet 2019. Projekten ska rikta sig mot högstadie- och gymnasieelever.

Bidraget kan sökas av kommunala verksamheter, samt av organisationer och verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte, som värnar om demokratin, jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Utöver att stimulera valdeltagandet ska projekten stimulera samtal om politik och EU i skolan, öka elevernas kunskap om demokrati och om deltagande i politiska processer.

Främst riktar sig utlysningen till aktiviteter på skolor som har haft ett lågt valdeltagande i tidigare skolval, ungdomsgrupper i socioekonomiskt utsatta område och elever på yrkesförberedande program samt särskolor.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Läs mer om utlysningen här