Omställning av pappers- och massaindustrins energiförbrukning står inte i vägen för tillväxten | Region Värmland

Omställning av pappers- och massaindustrins energiförbrukning står inte i vägen för tillväxten

[NYHET] EU:s pappers- och massaindustri kan minska sin energikonsumtion med 14% och sina koldioxidutsläpp med 62% till 2050 och samtidigt öka sin tillväxt, visar EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum i en ny rapport.

Den 25 september släppte EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (DG JRC) rapporten ”Energy Efficiency and GHG emissions: Prospective Scenarios for the Pulp and Paper Industry”. Rapporten belyser hur EU:s pappers- och massaindustri kan minska sin energikonsumtion och sina koldioxidutsläpp.  

Pappers- och massaindustrin är den fjärde mest energikrävande industrin i Europa. Därmed kan en grön omställning i sektorn få stor betydelse för Europas övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Ett ökat fokus på att ställa om EU:s pappers- och massaindustris användning av energi till mer förnybart står heller inte i vägen för sektorns förväntade tillväxt, som fortsatt ligger på 7% till 2050, jämfört med 2015 års-nivå, visar rapporten.

Rapporten visar även att en effektivare energiförbrukning kan uppnås genom att använda ny teknologi, exempelvis teknik som gör det lättare att tillgodogöra värmen som uppstår vid produktion av termomekanisk massa. Men de största vinsterna kan göras genom att ställa om till att istället använda biobränsle vid produktionen, istället för naturgas, olja eller kol, slår rapporten fast.

Läs hela rapporten här