Hans-Olof Boström årets Värmlandsförfattare | Region Värmland

Hans-Olof Boström årets Värmlandsförfattare

[PRESSMEDDELANDE] Årets Värmlandsförfattare 2018 blir Hans-Olof Boström. Det tillkännagavs i dag i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg. Region Värmlands litteraturstipendier går till Olle Holmlöv och till Lena Carlsson.  

Hans-Olof Boström utses till Årets Värmlandsförfattare med motiveringen:  

”Hans-Olof Boström har i många år varit experten inom konstvetenskapen i Värmland – mångsidig, kunnig och med ett flertal böcker bakom sig. Hans senaste bok, Konst i Värmland bekräftar hans kunskap och bredd. Det lite okonventionella urvalet av äldre och nyare konstnärskap stimulerar till nya upptäckter!” 

Han har tidigare gett ut flera böcker på temat konst, till exempel Carl Larsson Monumentalmålaren  (2016), Panofsky och ikonologin  (2004), Biskopsporträtt i Karlstads stift  (2012) och Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift  (2009). 

Förutom författare är Hans-Olof Boström också professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet och han har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet samt arbetat i många år vid olika museer (Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Bror Hjorths hus i Uppsala). Han har också varit livligt engagerad i det värmländska konst- och kulturlivet, bland annat som preses i Värmländska Akademien samt styrelseledamot och vice ordförande i Rackstadmuseet.  

Lena Carlsson tilldelas Region Värmlands litteraturstipendium för boken Frihetslif! Selma Lagerlöf och Sophie Elkan >>två ensamma fruntimmer<< på resa med kamera, med motiveringen: 

”Med sin praktfulla bok om de fotograferande ’fruntimren’ Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, och deras långväga resor kring förra sekelskiftet med kameran som sällskap, har Lena Carlsson skrivit både litteraturhistoria och kvinnohistoria.” 

Årets andra stipendiat är Olle Holmlöv för sin essä Djuröga. Motiveringen är:

”Från de djupaste värmländska skogarna kommer denna lärda författare. Inget levande väsen är obetydligt i Olle Holmlövs ögon. På ett vackert, målande språk delger han oss sina erfarenheter av djurlivet i norra Värmland och drar paralleller till besläktade författarskap.” 

Stipendierna är på 30 000 kronor vardera.  

Fakta:  

Region Värmlands litteraturstipendium delas ut en gång om året till minst två författare som gett ut verk med Värmlandsanknytning under det senaste året. Även Årets Värmlandsförfattare utses årligen. I juryn för de båda utmärkelserna sitter bland andra representanter från Föreningen Värmlandslitteratur och från Region Värmland. Region Värmlands mål med både stipendiet och utmärkelsen Årets Värmlandsförfattare är att bidra till att den starka berättartraditionen i Värmland fortsätter att leva och utvecklas, vilket är en viktig del i Värmlands utveckling. 

Bild på Lisa Harkman

Lisa Harkman

Kommunikatör

Kommunikationsstaben

054-701 10 66

lisa.harkman@regionvarmland.se

Ladda ner högupplösta bilder på författarna (.zip) Dessa bilder får enbart användas i samband med nyhetsmaterial om detta pris och dessa stipendier.
Foto: Linn Malmén