Så har EU lyckats med att uppnå målen för Agenda 2030 | Region Värmland

Så har EU lyckats med att uppnå målen för Agenda 2030

[NYHET] EU:s statistikbyrå Eurostat har släppt en ny rapport angående hur EU hittills har lyckats med att uppnå Agenda 2030:s mål för en hållbar utveckling.

Eurostat släppte den 18 september rapporten ”Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context – 2018 edition”. Rapporten presenterar de framsteg som EU har tagit, under de senaste fem åren, mot att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030.

Rapporten visar att EU har gjort störst framsteg gällande målen hälsosamma liv och välbefinnande (mål 3), tätt följt av säkerställande av kvalitetsutbildning (mål 4) samt ekonomisk överkomlig och ren energi (mål 7).

Rapporten visar att EU gjort måttliga framsteg gällande bland annat att skapa hållbara städer och samhällen (mål 11), att skapa förbättrade arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (mål 8) samt bevara ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). 

Gällande industri, innovation och infrastruktur (mål 9), vägs de positiva indikatorerna upp av de negativa, och framstegen blir därmed begränsade. Minskade bruttonationalutgifter för forskning och utveckling, ett minskat antal patentansökningar till European Patent Office (EPO) samt minskad delad användning av järnväg och inre vattenvägar vid godstransport, är exempel på negativa indikatorer som lyfts fram i rapporten.

Rapporten visar även på ett misslyckade. På grund av en ökad ojämlikhet inom flera medlemsländer har EU, under de senaste fem åren, inte lyckats med att bryta trenden med en växande ojämlikhet (mål 10), menar Eurostat.

Bilden nedan visar en översikt av hur Eurostat utvärderar att arbetet med att uppnå målen för en hållbar utveckling fortgår.

page1image14872

Fotnot: Fyra mål har inte kunnat utvärderas på grund av otillräckliga data. Dessa är rent vatten och sanitet (mål 6), bekämpa klimatförändringen (mål 13), hav och marina resurser (mål 14) och fred och inkluderande samhällen (mål 16).  

Läs hela rapporten här.