Höstens utgåva av SKL:s "På gång inom EU" är här | Region Värmland

Höstens utgåva av SKL:s ”På gång inom EU” är här

[NYHET] I höstens utgåva av SKL:s årliga rapport ”På gång inom EU” ges en inblick bland annat i förslaget till EU:s långtidsbudget 2021-2027, den framtida sammanhållningspolitiken, den sociala dimensionen och Brexits inverkan på EU.

Den 27 september släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin årliga höstrapport angående vad som är på gång inom EU och hur det påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner.

I rapporten ges en inblick i hur förslaget till EU:s nya långtidsbudget 2021-2027 kan komma att påverka Sveriges kommuner, landsting och regioner. EU kommer under hösten att fortsätta förhandla med medlemsstaterna om långtidsbudgeten, både gällande dess prioriteringar och dess storlek. Förhandlingarna väntas bli intensiva, men kan också bli långdragna, slår SKL fast.

För den lokala och regionala nivån är det särskilt viktigt att budgeten präglas av en fortsatt stark sammanhållningspolitik för alla EU:s regioner och att de sociala frågorna, framförallt kopplade till en förbättrad integration, lyfts högre upp på agendan, menar SKL.   

Något som kommer ha en stor inverkan på långtidsbudgetens utformning är Brexit, Storbritanniens utträde ur EU. Tiden börjar nu bli knapp att hitta en uppgörelse angående hur man ska göra med gränsen mellan Nordirland och Irland samt hur relationen mellan EU och Storbritannien i framtiden ska se ut, menar SKL. 

Frågan är hur det förväntade intäktsbortfallet ska hanteras när Storbritannien lämnar EU. Kommissionen har föreslagit höjda medlemsavgifter samt nya så kallade ”egna medel”, bland annat genom införandet av en avgift på icke-återvunnen plast i medlemsstaterna samt besparingar inom sammanhållnings- och jordbrukspolitiken, menar SKL.

Läs hela SKL-rapporten här