Rekordmånga EU-invånare är positiva till EU | Region Värmland

Rekordmånga EU-invånare är positiva till EU

[NYHET] En opinionsundersökning från Europaparlamentet visar att rekordhöga 62% av EU-invånarna anser att det är bra att deras land är med i EU. Stödet från EU-medborgarna för ländernas EU-medlemskap har ökat och är det högsta på 25 år och Sverige ligger en bra bit över snittet, visar undersökningen.

Opinionsundersökningen gjordes av Kanar Public, som publicerar undersökningar om EU-medborgares åsikter om EU på uppdrag av Europaparlamentet, släpptes i mitten av oktober. Undersökningen visar att rekordhöga 62% av EU-invånarna anser att det är bra att deras land är med i EU. Sverige ligger en bra bit över snittet, då 77% av svenskarna anser att det är bra att Sverige är medlem i EU. Enbart 7% av svenskarna anser att det är dåligt och resterande 16% är neutrala i frågan, visar undersökningen.  

Undersökningen visar inte bara på att en större andel av EU-medborgarna anser att det är bra att deras land är med i EU, utan även att EU-medlemskapet är förmånligt för deras länder, då rekordhöga 68% anser att deras land tjänat på EU-medlemskapet.

Anledningen till att stödet för EU har ökat antas bero på en ökad medvetenhet om fördelarna med EU-medlemskapet, samt en ökad oro för vad konsekvenserna kan bli av att inte vara med i EU, vilket tydliggjorts i och med Brexit. Anledningen till att Brexit antas vara den huvudsakliga faktorn är att stödet har ökat i nästan alla undersökningar sedan folkomröstningen i Storbritannien 2016.

Sverige ligger också i topp av de länder där invånarna anses vara mest nöjda med hur demokratin fungerar i EU. 49% av EU-invånarna är nöjda med demokratin, medan den motsvarande siffran är 61% bland svenskarna. Hela 90% av svenskarna instämmer på frågan om de anser att deras röst räknas i EU, visar undersökningen.

Undersökningen visar också på ett ökat intresse för nästa EU-val som hålls i maj 2019. 59% procent av svenskarna svarade att det är mycket möjligt att de kommer att rösta, vilket är nästan dubbelt så mycket som snittet på 31% för hela EU. Gällande vilka frågor som borde debatteras mer inför EU-valet ansåg 75% av svenskarna att åtgärder mot klimatförändring och skyddet av miljön bör prioriteras, tätt följt av främjande av mänskliga rättigheter och demokrati på 69% och hur EU bör fungera i framtiden på 54%.

Läs mer om opinionsundersökningen här