EU-kommissionens arbetsprogram för 2019 är släppt | Region Värmland

EU-kommissionens arbetsprogram för 2019 är släppt

[NYHET] EU-kommissionen har släppt arbetsprogrammet för 2019. Kommissionens främsta prioritet är att leverera redan avlagda löften och förbereda för framtiden, vilket betonas genom att programmet sätter press på EU:s lagstiftande institutioner parlamentet och ministerrådet.

 Kommissionen släppte den 23 oktober sitt arbetsprogram för 2019 där kommissionens prioriteringar för nästkommande år presenteras. Det är den nuvarande kommissionens femte och sista arbetsprogram. Arbetsprogrammet kretsar kring tre prioriteringar för 2019:

  • Nå snabba överenskommelser på lagstiftningsförslag som redan presenteras för att leverera på kommissionens övergripande tio prioriteringar.
  • Anta ett begränsat antal nya initiativ för att möta stora utmaningar.
  • Presentera flera initiativ med framtidsperspektiv för en union utan Storbritannien och återupprätta ett starkt, enat och suveränt Europa.

Arbetsprogrammet för 2019 består enbart av 15 nya initiativ, samtidigt som kommissionen sätter press på parlamentet och ministerrådet att komma överens angående 45 lagförslag innan EU-valet i maj 2019.

Initiativen som kommissionen räknar med att lägga fram under 2019 handlar bland annat om att medlemsländerna oftare bör rösta med kvalificerad majoritet inom klimat- social- och viss skattepolitik där medlemsländerna idag strävar efter att ta beslut med enhällighet, vilket inte krävs enligt fördraget.

Även artificiell intelligens, motverkande av spridning av desinformation, underlätta handel på den inre marknaden, ta fram en strategi för hormonstörande ämnen och skapa tydligare regler gällande länder som inte accepterar rättsstatsprincipen, finns bland kommissionens initiativ.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommenterar kommissionens ambition att leverera på sina löften så här: ”Medborgarna bryr sig inte om förslag, de bryr sig om lagar som ger dem rättigheter. Vi kan inte ge ett bättre meddelande till våra väljare som går till valurnorna nästa år än att visa att EU levererar konkreta och påtagliga resultat till dem”.

Kommissionens vice ordförande Frans Timmermans betonar att arbetsprogrammet inte innehåller några stora överraskningar, utan att det är dags att att omsätta lagförslagen till praktik.

Läs mer om EU-kommissionens arbetsprogram här