Utlysningarna inom Erasmus+ för 2019 har publicerats | Region Värmland

Utlysningarna inom Erasmus+ för 2019 har publicerats

[NYHET] EU-kommissionen har publicerat ett flertal nya utlysningar inom EU-programmet Erasmus+. Budgeten för Erasmus+ 2019 uppskattas till sammanlagt 3 miljarder euro, som riktas mot programmets områden. Nytt för 2019 är satsningen på kunskapsallianser, som syftar till att knyta ihop universitet inom EU som verkar för att främja den europeiska identiteten och konkurrenskraften. 

Erasmus+ är EU:s program inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014–2020. Programmet syftar bland annat till att hejda den höga arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, och på så sätt förhindra att människor hamnar i social utsatthet. Välfungerande utbildningssystem och insatser för unga människor anses vara grunden för att kunna förse människor med de färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågar, samtidigt som det ger dem möjlighet att spela en aktiv roll i samhället och förverkliga sig själva.

Programmet Erasmus+ har utlysningar inom 3 olika programområden, som alla innehåller ett antal utlysningar:

Programområde 1: Mobilitet med inriktning på lärande

 • Mobilitet med inriktning på lärande
 • Erasmus Mundus gemensamma masterprogram
 • Erasmus+ lån för mastersstudenter

Programområde 2: Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder

 • Transnationella strategiska partnerskap
 • Kunskapsallianser
 • Branschspecifika kunskapsallianser
 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt
 • IT-baserade stödplattformar

Programområde 3: Stöd till politiska reformer

 • Kunskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor
 • Initiativ för politisk innovation
 • Stöd till europeiska politiska verktyg
 • Samarbete med internationella organisationer
 • Dialog med intressenter, insatser för att främja politiken och programmet

 

Nytt för 2019 är satsningen på kunskapsallianser. Som en del av att skapa ett europeiskt utbildningsområde till 2025 föreslår kommissionen att inrätta ”europeiska universitet”, vilket är universitet som främjar och stärker den europeiska identiteten och satsar på att vara ledande inom att försöka göra det högre utbildningsväsendet inom EU mer konkurrenskraftigt.

Nästa år startar kommissionen ett pilotprojekt för att skapa sex kunskapsallianser, där minst tre institutioner för högre utbildning från minst tre olika medlemsländer ska ingå. Ett andra pilotprojekt är planerat och finns även med i kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget som ska gälla från 2021-2027. Målet är att skapa 20 kunskapsallianser innan 2024.

Sista ansökningsdag för att ingå i det första pilotprojektet är den 28 februari 2019. Vissa av utlysningarna har flera deadlines under 2019 men första rundan  stänger den 5 februari. 

Läs kommissionens pressmeddelande här

För att läsa arbetsprogrammet för 2019 klicka här

För att komma till deadlinelistan och läsa mer om utlysningarna och deras respektive tidsfrist klicka här