Summering av den Västsvenska EU-konferensen 2018 | Region Värmland

Summering av den Västsvenska EU-konferensen 2018

[NYHET] Den 18–19 oktober hölls den 16:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Karlstad. Över 100 personer från Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Region Halland deltog. På temat “Ett hållbart framtida EU” hölls föredrag och panelsamtal med representanter från regionerna och kommunerna, samt inbjudna talare. Konferensen innehöll även ett politikerforum där cirka 25 politiker diskuterade EU-arbetet på lokal och regional nivå.

Konferensen inleddes med att Anders Knape (M), ordförande i Kommunfullmäktige, Karlstads kommun, och Åsa Johansson (S), förste vice ordförande, Region Värmland, hälsade deltagarna välkomna till Karlstad.

Första dagen bestod av presentationer av Mikael Karlsson, ledamot i Agenda 2030-delegationen och miljöforskare på KTH och av Annika Lindberg, handläggare på internationella enheten på SKL, samt ett panelsamtal med de båda. Även Maud Skäringer, policyanalytiker på EU-kommissionen höll en presentation om EU:s långtidsbudget och sammanhållningspolitiken.

Dagen avslutades med studiebesök. Deltagarna kunde välja på att gå till Lars Lerins Sandgrund för en guidad tur eller att gå till Innovation Park och få lära sig mer om de innovativa projekt som bedrivs där.

Dag två inleddes av Pernilla Wredenfors, utredare på SIEPS, som berättade om framtidsfrågor för EU. Därefter diskuterades påverkansarbete av Magnus Berntsson (KD), dåvarande ordförande i regionfullmäktige Västra Götalandsregionen och Lovisa Aldrin (L), kommunråd Halmstads kommun, följt av representanter från de medverkande regionernas Brysselkontor.

Panelsamtalen följdes av en presentation av Johan Krafft från Näringsdepartementet om Sveriges position gällande sammanhållningspolitiken och sedan en presentation av Klas Jansson, från Europaparlamentets kontor i Sverige, om Europaparlamentet och deras kampanj för att öka valdeltagandet i EU-valet 2019 samt om Europaparlamentets arbete gällande långtidsbudgeten. Konferensens sista talare var Katarina Areskoug Mascarenhas, chef på EU-kommissionens representation i Sverige, som pratade om aktuella frågor på EU-nivå.

Avslutningsvis lämnade Linda Larsson (S), kommunalråd Karlstads kommun, över konferensens stafettpinne till nästa års värdkommun Göteborgs Stad, som representerades av Gunilla Bökmark, internationell chef.

Vi vill tacka samtliga deltagare för två intressanta och trevliga dagar!

Talarnas presentationer går att ladda ner här

Annika Lindberg SKL

Maud Skäringer Kommissionen

Pernilla Wredenfors SIEPS

Presentation Brysselkontoren

Johan Krafft Näringsdepartementet

Klas Jansson Europaparlamentet

Katarina Areskoug Kommissionen