Länsseminarium – Samverkan för att förbättra vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland – Region Värmland

Länsseminarium – Samverkan för att förbättra vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland

I Värmland har kvaliteten i vård och omvårdnad för personer med demenssjukdom förbättrats de senaste åren.

Idag utreds ca 8 av 10 personer enligt rekommendation nationella riktlinjer och lika många säkerställs en korrekt diagnos. Att fånga rätt demenssjukdom är viktigt då olika demenssjukdomar behandlas olika. Det innebär även att ca 2 personer av 10 inte utreds enligt bästa tillgängliga kunskap. Därmed riskeras uteblivna eller felaktiga vård- och omvårdnadsåtgärder och onödigt lidande för den enskilde och anhöriga befaras.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom publicerades första gången 2010. I december 2017 presenteras en omarbetad version av riktlinjerna samt en utvärdering som visar följsamheten till dem. Parallellt har underlag till en bred nationell strategi om demenssjukdomar tagits fram.

Med nationella strategin och riktlinjerna som grund har ett, inom området, gemensamt vårdprogram för Värmland tagits fram.

Värmland ska fortsätta att utvecklas till ett län där personer med demenssjukdom och deras anhöriga får bästa tänkbara vård, omvårdnad, stöd och behandling.

Målgrupp
Politiker, chefstjänstemän, verksamhetschefer, profession från Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland samt privata aktörer inom området.

Tid/plats
8 november 2018, kl. 13.00-16.00 på Prostgårdslagårn, Torsby
16 november 2018, kl. 13.00-16.00 på Landstingshuset, Karlstad
3 december 2018, kl. 13.00-16.00 på Medborgarhuset i Säffle
Gör ditt val av dag vid anmälan.

Missa inte möjligheten att samlas kring ett angeläget och viktigt ämne som berör oss alla!

Läs mer i bifogad inbjudan.

 

Bild på Mona Björn

Mona Björn

Administratör

Administrativa enheten

Kurs och konferens

054-701 10 07

mona.bjorn@regionvarmland.se

Anmäl dig här

Kursnummer: 1427272

Plats: Torsby, Karlstad och Säffle

Pågår: 2018-11-08 till 2018-12-03

Bilagor

Senast uppdaterat den 23 oktober, 2018