Dina rättigheter på folkhögskola

Här kan du läsa skolans viktigaste policyer, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan. Som studerande på skolan är det viktigt att du känner till och följer dessa.

Sidan uppdaterades den 12 december, 2017