Efter ansökan

När ansökan kommit in så registreras den av skolan. Du som sökt via webbformuläret får ett autosvar om att ansökan är mottagen. Du som skickar med post får vänta några dagar.

Ansökningstiderna varierar från år till år men generellt är sista ansökningsdag i april för utbildningar som börjar på hösten. För utbildningar som börjar i januari och mars är sista ansökningsdagen i november .

Alla som sökt en plats intervjuas av kursansvarig, det sker över telefon eller vid ett möte.

I maj-juni (för höststart) och december (för vårstart) fattar antagningsgruppen beslut om vilka som antas och du får ett brev med posten. Du måste då tacka ja eller nej om du blir erbjuden en plats. Beslutet är grundat på antagningskriterierna som du kan läsa mer om under varje kurs sida.

På vår utbildning Turism & Friluftsliv arrangeras en prova-på-helg för alla antagna, den brukar hållas i maj varje år och du får information om träffen via våra lärare.

 

Sidan uppdaterades den 30 mars, 2017