Natur och faunavård

Natur och faunavård är en yrkesinriktad utbildning specialiserad på inventering och skötsel av naturområden och naturresurser. Utbildningen vänder sig till dig som vill få en bred kunskap inom området. 

Utbildningsort: Stöllet
Längd: 1 år (två terminer)
Start: Januari 
Sista ansökningsdag: 15 november 
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Utbildningen ger en god grund för dig som vill få fältkunskap och fältvana eller för dig som vill kunna söka vidare studier inom området. Klarälvdalens folkhögskola har mer än 25 års erfarenhet inom vilt- och naturvårdsutbildning.

Mål med utbildningen

 • kvalificerade kunskaper inom ekologi, naturvård, informations- och guidekunskap
 • en bred översikt över förekommande arbeten inom naturvården
 • inblick i hur man inventerar och dokumenterar växt- och djurbestånd samt deras miljöer i skogs- och jordbrukslandskapet och skötseln av dessa      
 • träning i att informera om natur- och miljöfrågor; ordna naturaktiviteter; leda exkursioner och guidade turer
 • kompetens att arbeta som natur-, vilt- eller fiskevårdare, tillsyningsman, naturguide med mera.

Om utbildningen

Finns eget intresse och engagemang finns vissa möjligheter att göra praktik under terminstid eller uppehåll. Praktiken kan göras hos till exempel länsstyrelser, kommuner, forskningsanläggningar eller hos tillsynsmän och omfattar cirka 1-2 veckor. En del kurser är obligatoriska medan några är valbara, som kurs för förarbevis för snöskoter, friluftssjukvård och motorsågskörkort. Nödvändig fältutrustning under utbildningen är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står deltagaren själv för. 

Läs mer på deltagarnas blogg

Utbildningens innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser; Ekologi, art- och biotopkännedom, Inventeringsmetodik och databearbetning och Skötsel och restaurering.

På delkurserna läser du bland annat följande ämnen:

 • Artkunskap med fokus på signalarter, rödlistade arter med mera.
 • Naturtyper och biotoper med särskilt fokus på skog och våtmarker.
 • Landskapshistoria, geologi, biologisk mångfald, populationsekologi och dynamik.
 • Åldersbestämning av fisk.
 • Hydrologi och kretslopp.
 • Miljö och samhälle: lagar, förordningar och konventioner som skyddar natur.
 • Fotodokumentation.
 • Djupkartering av sjö. 
 • Beräkning av vattenomsättning.
 • Spår och spårtecken.
 • Lieslåtter med redskapsskötsel.
 • Röjning och avverkning med röjsåg och motorsåg.
 • Jakt som reglerande faktor.
 • Anläggning av leder.
 • Naturguidning.

Samverkan med företag och myndigheter

Vi samverkar med lokala företag, föreningar, centrala organisationer och myndigheter – länsstyrelser och kommuner, Grimsö forskningsstation, Skogsstyrelsen, SLU, Naturhistoriska Riksmuséet, Högskolan i Hedmark med flera.

Antagning

Det som avgör vilka som tas in är vilken bakgrund man har. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet som bör innehålla en del om varför man söker, vilka tankar om framtiden man har och vad som är målet med att gå hos oss. Kan man på något sätt visa att man verkligen är intresserad av natur och naturvårdsfrågor är det bra. Det händer även att vi pratar med referenspersoner. Dessutom försöker vi skapa en grupp med skiftande bakgrund. Vi tittar också på mer formella meriter som betyg, arbetsintyg och så vidare.

Efter utbildningen

Efter ordinarie terminer på utbildningen kan det bli aktuellt med kortare eller längre fördjupningskurser inom något ämne som intresserar dig. Exempel på sådana kurser kan vara: Viltvård och jakt, Företagande och entreprenörskap, Naturmedia – att förmedla natur och naturupplevelser. Vissa fördjupningskurser kan genomföras som distanskurser medan andra hålls på skolan. En del av våra deltagare går vidare till uppdrag för till exempel länsstyrelsen, några studerar vidare men många ser också kursen som en vidareutbildning för sitt eget intresse. Utbildningen är i takt med utvecklingen inom forskningens och yrkeslivets förändringar.

Kontakt

Bild på Tony Sahlberg

Tony Sahlberg

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare / Kursansvarig Natur och Faunavård

0563-25216

070 294 38 06

tony.sahlberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 10 november, 2017