Självhushållning

Kursen i självhushållning vänder sig till dig som vill lära mer om landsbygdslivets möjligheter och som efter kursen vill ha tillräckliga kunskaper för att kunna starta ett landsbygdsboende.

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Sunne
Längd: 35 veckor
Kurstid: 26 feb – 28 okt 2018
Sista ansökningsdag: 1 december
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Kursinnehåll

Kursen varvar teori och praktik. Minst hälften av kurstiden består av praktiska övningar och de teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Kursinnehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Inom ramen för kursen och utifrån dina egna förutsättningar och önskemål bestämmer du själv grad av självhushållning. Det övergripande temat för kursen är att inspirera till en högre grad självförsörjande, resurshushållande och kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Trädgårdsodling 
  • Boende och byggnation 
  • Småskaligt skogsbruk 
  • Småskaligt lantbruk och djurhållning 
  • Ekonomi
  • Förädling och förvaring av livsmedel

Kursplan

Här kan du läsa och ladda ner mer detaljerad information om kursens innehåll. 

Kretsloppshuset

Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Kretsloppshuset ligger på Naturbruksgymnasiet Södra Viken, 7 km väst om Sunne. Området gränsar till Lersjön, vi har egen badplats, vår trädgård ligger i anslutning och vårt byggområde ligger 1 km upp i skogen. Huset är på 250 kvm, värms av sol och biobränslen och är byggt med övervägande del miljövänliga material.

Kretsloppshuset är vår bas under kursen, och är utrustad med lektionssal, växthus, bibliotek, kök och en liten verkstad. Det finns tillgång till nätverk och fasta datorer. 

Här kan du bilder från Kretsloppshuset och kursen

Antagning

Varje år antas 16 personer till kursen i självhushållning. Besök oss gärna under pågående kurs om du är intresserad av att söka. Det är en fördel i din ansökan.

 

Boende

Du ansvarar själv för att skaffa boende, men vi kan hjälpa till en del. Skolan har 2 stugor som kan hyras. Vi har några kontakter med privata uthyrare i närområdet.

I antagningsbeskedet kommer information om vilka bostäder som finns tillgängliga för året, och för dig som blir antagen anordnas en förträff 4 veckor före kursstart, där bostadsfrågan är central.

Kontakt

Bild på Michael Raaman

Michael Raaman

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare/kursansvarig Självhushållning

0565-770 020

070-558 68 54

michael.raaman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 8 december, 2017