Projekt och uppdrag

Kristinehamns folkhögskola KPS arbetar med kompetenshöjning. Vi har mångårig erfarenhet av vuxenutbildning och erbjuder olika möjligheter till utveckling. Folkhögskolan är innovativ och kan anpassa verksamheten utifrån samhällets behov.

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna och arbetsmarknadens parter, såväl inom privat som offentlig sektor, för att höja utbildningsnivån i Värmland. Samverkan sker med utbildningsanordnare, brukarorganisationer och andra aktörer inom och utanför Sverige.

Vi är en organisation med lång erfarenhet och stor kompetens inom projektsamordning. Vi samverkar med olika aktörer och agerar själva som huvudman för utvecklingsprojekt.

Kontakt

Bild på Lars Persson

Lars Persson

Rektor

Kristinehamns folkhögskola

0550-392 51

070-511 35 60

lars.persson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 18 januari, 2017