Grundkursen

En kurs i anpassad studietakt för dig i behov av särskilt stöd.  

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: 1 – 2 år
Studietakt: 20 timmar per vecka, helfart
Start: 17 aug 2017
Sista ansökningsdag: 15 april 2017

Mål med kursen

 • Att behärska enkel svenska och vardagsmatematik.
 • Att behärska egen hushållning.
 • Att klara socialt samspel och stärka ditt självförtroende.
 • Att få insikt i din funktionsnedsättning.
 • Att få struktur i vardagen.

Kursinnehåll

De första veckorna på kursen är prova på-veckor. Skoldagen börjar alltid med kaffe/te/choklad. Du ingår i en grupp på ca 10 personer. Klassen har ett hemklassrum med en liten personalgrupp. Skoldagarna innehåller lektioner som är gemensamma för hela klassen. Veckan består av 20 timmar lektioner. Du har också tid för eget arbete utifrån din egen målplanering. Du får möjlighet att hitta ditt eget arbetssätt. Du får också prova olika typer av hjälpmedel. Din närvaro följs upp varje vecka. Veckan innehåller några dagar med enkel svenska och enkel matematik. Övriga dagar innehåller praktisk verksamhet, omvärldskunskap, friskvård och friluftsliv.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 • Svenska
 • Matematik
 • Grundläggande datakunskap.
 • Omvärldskunskap
 • Friskvård och friluftsliv
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Arbetsminnesträning och studieteknik
 • Individuell målplanering utifrån behov och förutsättningar
 • Schemalagt praktiskt arbete

Kontakt

Bild på Peter Fällman

Peter Fällman

Ämneslärare

Kristinehamns folkhögskola

Samhällskunskap, geografi, historia

0550-39288

peter.fallman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 3 mars, 2017