Att gå på folkhögskola

Folkhögskolan är en skolform för alla från 18 år och uppåt. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner.

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och ditt eget aktiva deltagande som studerande i en grupp. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar du ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

 

 

Sidan uppdaterades den 30 augusti, 2017