Efter ansökan

När ansökan kommit in så registreras den av skolan. Du som sökt via webbformuläret får ett autosvar om att ansökan är mottagen. Du som skickar med post får bekräftelse på att ansökan är mottagen med mejl eller post inom en vecka. Skulle du inte få bekräftelse på att din ansökan är mottagen inom en vecka ber vi dig kontakta oss.

Vid ofullständig ansökan ombeds du inkomma med kompletteringar. Ansökan behandlas och du får ett skriftligt besked om du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag. I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats på skolan ska du betala en så kallad bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök. Du får också ett välkomstbrev där all information om kursstarten framgår.

Ett urval av de sökande kallas under perioden maj-juni till intervju där vi går igenom den sökandes formella meriter och intyg. I vissa fall sker intervjun över telefon. Vi frågar bland annat om tidigare studier och arbete, om intressen och målet med studierna. Vi berättar också om skolarbetet, skolan och dess regler och rutiner.

Utvalda sökande till journalistlinjen, filmlinjen och skådespelarlinjen kallas också till skolan för en intervju- och testdag.

I slutet av juni fattar antagningsgruppen beslut och du får ett brev med posten. Du måste då tacka ja eller nej om du blir erbjuden en plats. Beslutet är grundat på antagningskriterierna som du kan läsa mer om under varje kurs sida.

Sidan uppdaterades den 31 januari, 2017