Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Samtliga kursdeltagare betalar en obligatorisk serviceavgift på 41 kronor per skolvecka. I den avgiften ingår förmiddagskaffe (måndag till fredag; samt smörgås på måndagar), vissa gemensamma måltider (ex. julbord), studerandeförsäkring och kopior/utskrifter.

Du betalar också en bekräftelseavgift på 300 kronor, oavsett kurs. Bekräftelseavgift gäller dock inte för sommarkurserna.  Summan går till en gemensam reskassa för resor och studiebesök för respektive kurs.

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial och väljer du att bo på skolan tillkommer en kostnad för kost och logi. Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

För vissa kurser tillkommer kostnader för resor och material:

  • Skådespelarlinjen åk 1: 10 000 kr/läsår
  • Skådespelarlinjen åk 2: 12 000 kr/läsår
  • Filmlinjen åk 1: 12 000 kr/läsår
  • Filmlinjen åk 2: 12 000 kr/läsår
  • Hälsotränare: 8500 kr/läsår
  • Animation NPF år 1: 5 500 kr/läsår
  • Animation NPF år 2: 5 500 kr/läsår
  • Allmän kurs – NPF Estet Karlstad: 2000 kr/läsår

Samtliga avgifter för resor och material gäller per läsår. Kostnader för sommarkurserna hittar du på kurssidan.

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på. 

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.

Sidan uppdaterades den 1 juni, 2018