Anmäla frånvaro

Så här anmäler du sjukfrånvaro och frånvaro på grund av andra orsaker.

OBS! Gäller samtliga kursdeltagare (både i Molkom och Karlstad)

Ring skolans expedition.
Telefon: 0553 – 100 04.
Ring före kl. 08.30 (om möjligt)

Alternativt SMS till telefon 072 – 206 30 14, ange ditt namn och kurs.  

Observera att hög frånvaro medför att du går miste om intyg över fullgjord kurs, för de allmänna kurserna även studieomdöme. Om du har så hög frånvaro att du ej kan räknas som heltidsstuderande måste vi rapportera det till CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Det kan innebära att CSN fattar beslut om indragning av studiehjälp/studiemedel.

Kontakt

Bild på Irja Eklund Altensten

Irja Eklund Altensten

Biträdande rektor

Molkoms folkhögskola

Ansvarig Allmän kurs - Allmän kurs NPF
Karlstad

054-15 32 06

073-313 15 84

irja.eklund.altensten@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 22 augusti, 2017