Kursdeltagare på Molkoms folkhögskola

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen vänder sig till dig mellan 16 och 25 år som är arbetssökande eller deltar  i jobb- och utvecklingsgarantin oavsett ålder, och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.  Denna kurs är ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Utbildningsort: Molkom
Längd: 13 veckor
Start: Flera uppstarter per termin

Mål för kursen

  • Stärka ditt självförtroende och trygghet.
  • Vara en väg till både studier och jobb.
  • Få nya kontakter och referenser.
  • Se fler möjligheter inför framtiden.

Kursinnehåll

Kursens upplägg varierar beroende på dina önskemål och skolans inriktning. Fokus ligger på att underlätta steget in till studierna och att motivera dig att slutföra dina studier och öka dina chanser till jobb. Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. Du kan repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter. Du får även personlig studievägledning och coachning för att på bästa sätt bli lotsad vidare till fortsatta studier.

Kursintyg

Kursen pågår under motsvarande 3 månader och avslutas med att du får ett intyg. Kursen är ej behörighetsgivande i gymnasieämnen.

Gå kursen

För att få en plats på kursen, kontakta din Arbetsförmedling. 

Sidan uppdaterades den 8 augusti, 2016