Äldre par på promenad

Äldres hälsa

Region Värmland arbetar för att förbättra vården och omsorgen för de äldre. Arbetet sker inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv.

Visionen är att skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom och ett bättre liv för sjuka äldre i Värmland.
Region Värmland ska stödja, initiera och samordna arbetet på regional nivå, tillsammans med kommunerna och Landstinget i Värmland.

Fokus ligger framför allt på att utveckla följande områden:

Kvartalsrapporter

Region Värmland sammanställer regionala statistikrapporter för att verksamheterna ska kunna följa sina resultat inom utvecklingsområdena God vård i livets slutskede, Preventivt arbete och God vård vid demenssjukdom.
Statistiken är hämtad från de fyra kvalitetsregistren Svenska palliativregistret, Senior alert, SveDem (Svenska demensregistret) och BPSD*-registret. Här finns den senaste sammanställningen:

Läs mer på på sidorna ”Material för personal” samt ”Mål och resultat, som vi länkar till under ”Relaterad information”.

Kontakt

Bild på Linnea Grankvist

Linnea Grankvist

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 32

linnea.grankvist@regionvarmland.se

Bild på Josefin Hellberg

Josefin Hellberg

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 31

josefin.hellberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 10 oktober, 2016