God läkemedelsbehandling

Ett av målen i utvecklingsarbetet Nya perspektiv är att arbeta för att äldre personer får god läkemedelsbehandling. 

Det regionala arbetet på området samordnas av Läkemedelsenheten på Landstinget i Värmland. Region Värmland arbetar med frågan genom Arbetsgruppen äldres hälsa.

Arbetet sker utifrån länets gemensamma rutiner för att bland annat förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar.

Om effektiv och säker läkemedelsbehandling på landstingets webbplats

Sidan uppdaterades den 6 maj, 2015