God vård i livets slutskede

Region Värmland arbetar för att vården i livets slutskede – den så kallade palliativa vården – ska bli bättre för patienter och anhöriga i Värmland.

Målet med palliativ vård är att stödja individen att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande i livets slut.

Det som prioriteras högst, enligt Socialstyrelsen, är att vårdpersonalen för kontinuerliga samtal med patienter om den palliativa vårdens innehåll och riktning. I Värmland har andelen sådana så kallade brytpunktssamtal ökat från 34 % år 2011 till 58 % år 2014. Målet är att andelen skall öka till 70 % till år 2016.

Region Värmland stöttar och samordnar utvecklingsarbetet i Värmland när det gäller smärtskattning, brytpunktssamtal och samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare. Vi tar också fram regional statistik i våra kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten och annan information för dig som arbetar i vården finns under ”Material för personal”, som du hittar under ”Relaterad information” uppe till höger. 

Kontakt

Bild på Linnea Grankvist

Linnea Grankvist

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 32

linnea.grankvist@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 20 maj, 2015