God vård vid demenssjukdom

Region Värmland arbetar tillsammans med landsting och kommuner för att personer med demenssjukdom ska få rätt diagnos. Vi arbetar också för att vård och omsorg ska vara anpassad efter individens behov. 

Demenssjukdomar drabbar framför allt mentala processer och funktioner i hjärnan och kan även påverka personligheten. 

Region Värmlands verkar för att en ökad andel personer med misstänkt demens ska få en så kallad basal demensutredning. Basal demensutredning används för att ta reda på om personen har en demenssjukdom eller om symptomen beror på något annat.

Tack vare utvecklingsarbetet har andelen som får basal demensutredning ökat från 45 % till 64 % mellan år 2010 och 2014. Målet är att 90 % av personer som får en demensdiagnos skall ha genomgått en fullständig basal demensutredning år 2016.

Region Värmland arbetar också för att minska beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom (BPSD).
Det görs bland annat genom att använda en strukturerad arbetsprocess, som börjar när en person registreras i BPSD-registret.

Användningen av registret har ökat med ca 140 % i Värmlands kommuner från år 2013 till 2014, och omfattningen av BPSD-symptom har minskat.
Målet är att BPSD-symptomen ska fortsätta att minska även under kommande år.

Kontakt

Bild på Josefin Hellberg

Josefin Hellberg

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 31

josefin.hellberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 20 maj, 2015