Preventivt arbetssätt

Region Värmland arbetar för att öka och systematisera det preventiva (förebyggande) arbetet för äldre. Syftet är att undvika skador inom exempelvis vård och omsorg och att alla patienter skall garanteras en säker och lika vård.

Det viktigaste i preventivt arbete är att regelbundet bedöma vilka risker som föreligger och vilka åtgärder som ska sättas in för den enskilda individen.

Det görs bland annat genom att använda kvalitetsregistret Senior alert.

Användningen av Senior alert har ökat i Värmland. Det har lett till att andelen personer som bedöms ha risk för fall, trycksår, undernäring och/eller ohälsa i munnen, och som fått minst en åtgärd insatt, har ökat från 52 % år 2011 till  68 % år 2014. Målet är att andelen ska öka till minst 80 % år 2016.

Region Värmland arbetar också för att ge stöd till kommuner och landsting genom att ta fram regional statistik. Kvartalsrapporter och annat material för vård- och omsorgspersonal hittar du på sidan ”Material för personal” under ”Relaterad information”. 

Kontakt

Bild på Linnea Grankvist

Linnea Grankvist

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 32

linnea.grankvist@regionvarmland.se

Bild på Josefin Hellberg

Josefin Hellberg

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 31

josefin.hellberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 20 maj, 2015