Sammanhållen vård och omsorg

Inom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv stöttar Region Värmland flera arbeten som ska förbättra vårdkedjan för de äldre. Målet är ökad trygghet för sjuka äldre. 

Det är lätt att den som är sjuk och gammal hamnar mellan stolarna trots många kontakter och mycket personal runt den äldre. Inom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv stöttar Region Värmland flera arbeten som ska förbättra vårdkedjan för de äldre, till exempel att utskrivningsprocessen från sjukhus standardiseras och utbildning inom Samordnad individuell plan (SIP). Det finns också breddutbildningar i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation, samt ett arbete med eHälsa.

Inriktningen på Region Värmlands arbete är att skapa en sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet som bidrar till att den äldre individen känner sig trygg.
Målet är att minska undvikbara slutenvårdstillfällen och oplanerade återinskrivningar för äldre.

Kontakt

Bild på Josefin Hellberg

Josefin Hellberg

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 31

josefin.hellberg@regionvarmland.se

Bild på Linnea Grankvist

Linnea Grankvist

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 32

linnea.grankvist@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 20 maj, 2015