Barn hoppar från brygga

Barn och familj

Region Värmland arbetar för en bättre vård och omsorg för barn och familjer i socialt utsatta situationer. Arbetet sker inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv.

Vi tar initiativ till, leder och samordnar utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården i samtliga sexton kommuner i Värmland.

Dessutom arbetar vi för en högre användning av elevhälsodatabasen ELSA. Den underlättar möjligheterna till insatser inom skola, elevhälsa och annat folkhälsoarbete i länet.

Arbetet inom området barn och familj leds av en arbetsgrupp. Läs mer via länken under ”Relaterad information”. 

Dokument

Läs de senaste resultaten kopplat till de övergripande målen. 

Aktuellt perspektiv 2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf) 

Utmaningarnas redovisning 2017 (pdf, 36 kB)

Organisation

Anna Sandberg, Folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland
Christina Gillå, Verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten, Allmänmedicin, Landstinget i Värmland
Elisabeth Björklund, Barnomsorgschef, Arvika Kommun
Eva Hamnebo, kost- och städchef, Grums Kommun
Kerstin Karlsson, Tf enhetschef, Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård
Leif Andersson, Utvecklingsledare, Region Värmland
Lisbet Engh, Länssamordnare för elevhälsans medicinska insatser
Maria Svensson, Verksamhetschef, Barn och ungdomspsykiatrin, Landstinget i Värmland
Teresa Dahlström, IFO-Chef, Kil
Ulla Eklund, Avdelningschef, Familjeavdelningen, Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Karlstads kommun

Kontakt

Bild på Leif Andersson

Leif Andersson

Processledare

Nya Perspektiv

Vård, omsorg, e- och folkhälsa
Vård- och omsorgscollege

054-701 10 37

leif.andersson@regionvarmland.se

 

 

Sidan uppdaterades den 15 november, 2017