Elevhälsodatabasen ELSA

Elevhälsodatabasen ELSA ger en övergripande bild av hälsoläget bland barn 6-17 år i Värmland, vilket underlättar möjligheterna till både främjande och förebyggande insatser inom skola, elevhälsa och annat folkhälsoarbete i länet.

Namnet ELSA står för ELevhälsodata Sammanställd och Analyserad.
Databasen består av avidentifierad data från elevers hälsosamtal i förskoleklass, åk 4 och 7 samt gymnasiet åk 1.

Kontakt

Lisbet Engh Kraft,
Telefon: 054-540 29 07
E-post: lisbet.engh.kraft@karlstad.se

Marina Kalander Blomqvist
Telefon: 054-6143 13
E-post: marina.kalander.blomqvist@liv.se

Cecilia Nyberg
Telefon: 054-61 40 58
E-post: cecilia.nyberg@liv.se

 

Sidan uppdaterades den 6 maj, 2015