Man och kvinna läser på läsplatta

eHälsa

Region Värmland har arbetat med eHälsa sedan 2013, och just nu pågår ett treårigt projekt inom regional eHälsosamordning. Arbetet sker inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv.

Målet är att kommunerna och landstinget på ett bättre sätt ska använda digital teknik för att utveckla verksamheten, utifrån patienters och brukares behov.
Målet är också att verksamheterna inom vård och omsorg ska få en ökad kunskap om nyttan med eHälsa.

Området delas in i nationell eHälsa och regional eHälsa.

Definitioner

Samlingsbegreppet eHälsa gäller digitala välfärdstjänster inom vård och omsorg.
Syftet är att medborgarna ska ges ökad delaktighet och att de ska kunna vara med och utforma tjänsterna. Nya former av IT-stöd kan också innebära att personalen inom vård och omsorg kan lägga mindre tid på administration.

Välfärdsteknologi är ett nytt begrepp som är på väg att etableras inom eHälsa. Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Mobila GPS-larm och fjärrstyrning av elektronik är några exempel på välfärdsteknologi.

Mer om begreppet eHälsa 

Begreppet eHälsa bygger på Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa. Enligt deras definition är eHälsa användning av digital teknik för att till exempel behandla patienter, genomföra forskning, utbilda studerande, spåra sjukdomar och övervaka folkhälsan.

Begreppet eHälsa fick sitt genombrott i Sverige när Socialdepartementets Nationella IT-strategi för vård och omsorg år 2010 bytte namn till Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

Kontakt

Bild på Päivi Laritz

Päivi Laritz

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Regional eHälsa

054-701 11 36

paivi.laritz@regionvarmland.se

Bild på Olof Johannesson

Olof Johannesson

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Regional eHälsa

054-701 11 38

olof.johannesson@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 2 september, 2015