Man och barn fiskar från brygga

Psykisk hälsa

Region Värmland arbetar för en bättre psykisk hälsa för Värmlands invånare. Arbetet görs i samarbete med kommunerna och Landstinget i Värmland, inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv.

Arbetet handlar dels om att minska risken för ohälsa, dels om att skapa goda förutsättningar för en jämlik vård med hög kvalitet för de personer som upplever ohälsa eller har en psykisk sjukdom.

Region Värmland arbetar också för att öka kunskapen i samhället om psykisk ohälsa.

Arbetet inom området psykisk hälsa leds av en arbetsgrupp. Läs mer via länken under ”Relaterad information”. 

Aktiviteter

Vård- och stödsamordning

Personer med psykisk problematik, som har komplexa behov av vård och stöd, gynnas av en särskild metod för samordning av insatser som kallas “Vård och stödsamordning”.
Region Värmland samordnar handledningen för vård- och stödsamordnarna. Vi ordnar också regelbunden fortbildning samt arrangerar nätverksträffar för de verksamhetsansvariga.
Vård och stödsamordnar-team med personal från kommun och landsting finns idag i flera av länets kommuner.

Samverkansmodellen Livbojen

Nya Perspektiv har tagit fram en samverkansmodell som fått namnet Livbojen.
Syftet med Livbojen är att öka samverkan mellan landsting och kommuner för att öka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar.

Livbojen erbjuder:

  • Kontinuerliga samverkansträffar för ett långsiktigt arbete. Samverkansteam bildas med aktörer från barn- och ungdomspsykiatrin, skola och socialtjänst som har kunskap och erfarenhet av barns behov, förmåga och utveckling.
  • Föreläsningar
  • Utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Utbildningen bygger i korthet på att känna igen och ingripa vid psykisk ohälsa, ge bekräftelse, uppmuntra till att söka professionell hjälp samt att uppmuntra användandet av självhjälpsstrategier.

Region Värmland stöttar Livbojen genom att ordna utbildning för personalen.

Ökad kunskap hos allmänheten

Region Värmland arbetar också för att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa genom att ordna offentliga seminarier inom det här området.

Kontakt

Felicia Weinberg
Torsby kommun
E-post: felicia.weinberg@sunne.se

Bengt Stenström
Landstinget i Värmland
E-post: bengt.stenstrom@liv.se

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2017