Biblioteksutveckling

I nära samarbete med länets bibliotek verkar Region Värmland för att alla invånare i Värmland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Vi främjar folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar projekt och stimulerar till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.

Den regionala biblioteksverksamheten samarbetar med andra regionala institutioner och bygger nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Kontakt

Bild på Annica Arvidsson

Annica Arvidsson

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 89

annica.arvidsson@regionvarmland.se

Bild på Camilla Källgren

Camilla Källgren

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 86

camilla.kallgren@regionvarmland.se

Bild på Frida Närman

Frida Närman

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 74

frida.narman@regionvarmland.se

Bild på Oda Larsson

Oda Larsson

Biträdande chef

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 93

oda.larsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 19 februari, 2018