Dans i skola och på fritiden

Mötet med dansen i skolan ger alla lika villkor att utveckla ett intresse och ta del av samhällets kulturutbud. Troligen är det många barn som aldrig skulle komma i kontakt med dans på detta sätt, om de inte fick möjlighet att möta den i skolan. 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska, enligt läroplanen, vara inslag i skolans verksamhet. Dansen är en av de uttrycksformer som tas in i skolan för att främja lärandet, utveckla estetiska kunskaper eller för att eleverna ska få uppleva dansglädje.

Vi kan hjälpa till att hitta danspedagoger och projekt som passar just din skola och klass.  

Kontakt

Bild på Sofia Wretling

Sofia Wretling

Projektsamordnare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 85

073-044 89 06

sofia.wretling@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 23 oktober, 2018