Skolbio

En gemensam filmupplevelse är en bra utgångspunkt för samtal och reflektion kring livsfrågor. Film kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer.

Att se film på skoltid är också ett sätt att låta eleverna möta en bred och varierad repertoar som de kanske inte hittar till på egen hand. 

Skolbio bedrivs i någon form av flera kommuner i Värmland. En samlad aktivitet kring film är att förbereda och efterarbeta filmen för att  lära sig mer om filmspråket och knyta an till yttre och inre verklighet. Filmen växer och bli till en större upplevelse med ett medvetet och aktivt arbete kring filmen.

Filmhandledningar

Filmhandledningar är avsedda som ett förarbete innan filmen och riktar sig i första hand till lärare. På Svenska Filminstitutet finns många filmhandledningar.

Kulturcentrum har också några egna filmhandledningar till värmländska kortfilmer med barn- och ungdomstema. Samlings DVD finnas att beställa från Mediecenter Värmland och från Kulturcentrum.

Filmcentrum

Filmcentrum har lektionstips, information om skolbio, medieguider och visningsvillkor. 

Mer information på Filmcentrums webbplats

Mediecenter

Mediecenter tillhandahåller både filmer att låna samt strömmande.

Mer information om Mediecenter Värmland

BUFF och resestipendium till skolpersonal

Kulturcentrum delar ut resestipendium till skolpersonal från länet som är intresserade av att åka till den årliga barn och ungdomsfilmfestivalen, BUFF. Festivalen innehåller massor av filmer, workshop och seminarier och en intressant. Ta kontakt med oss för mer information. 

Här kan du läsa mer om BUFF.

 

Kontakt

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 30 oktober, 2017