Skolbussresa till utbudsdagarna

Region Värmland betalar 50 % av busskostnaden när det gäller resa för lärare och elever tur och retur till Utbudsdagarna.

Så här gör ni:

1. Boka för er lämplig buss lokalt (behöver ej vara Värmlandstrafik)

2. Genomför resan, ta emot och betala hela fakturan.

3. Skicka faktura till oss på 50 % av beloppet, tillsamman med kopia på originalfakturan.

4. På originalfakturan från bussbolaget ska det framgå: ”Datum, att resan gått till utbudsdagarna i Karlstad och Spinneriet, och hur många elever man transporterat”.

5. På er faktura skriver ni: ”Ersättning för bussresa till Utbudsdagarna i Värmland 50% enligt överenskommelse och bifogat underlag.”

6. När vi fått detta underlag komplett enligt ovan, reglerar vi vår del av fakturan.

Observera

Region Värmland går över i ny organisation från och med årsskiftet. För att erbjudandet om skolbussresa ska gälla måste fakturan vara oss tillhanda senast 17 december

Sidan uppdaterades den 18 oktober, 2018