VÄRMLANDS KULTURPLAN 2017–2020

Under 2016 tog vi fram en regional kulturplan för åren 2017–2020 i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv.

KULTURPLANEN

Kulturplanen antogs av regionfullmäktige 8 december 2016.

Du hittar Värmlands kulturplan 2017–2020 och utvecklingsplanen för 2017 här.

I flikarna nedan kan du läsa de remissyttranden som kommit in, mer information om konferenser och möten i samband med kulturplanen och vad en kulturplan innehåller. 

Sidan uppdaterades den 20 februari, 2017