Läs- och litteraturfrämjande

Region Värmland arbetar på olika sätt med läs- och litteraturfrämjande insatser och har en viktig roll som samlande regional plattform för dialog och gemensamma utvecklingssatsningar inom området.

Region Värmland ansvarar för läs- och litteraturfrämjande insatser, bland annat inom den regionala biblioteksverksamheten. Ansvaret för Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg och Värmländsk bokmässa i Karlstad ligger också hos oss.

Region Värmland delar också ut priser och stipendier inom litteraturområdet.

Sidan uppdaterades den 6 april, 2018