Om kurs och konferens

Region Värmland är en lärande organisation och varje år genomför vi omkring 140 kurser, utbildningsdagar, konferenser och mötesplatser. Vi bjuder på en mängd spännande och intressanta tillfällen för dig som vill hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom ditt område. 

Arrangemangen är öppna för alla men riktar sig främst till dig som jobbar inom kommun eller landsting. Vi har också kurser, nätverksträffar och liknande som riktar sig till specifika yrkesgrupper och för politiker. 

Vi har kurser inom framförallt dessa ämnesområden:

Administration, Ekonomi, EU, Juridik, Klimat och miljö, Kommunal- och regional utveckling, Kommunikation, Kultur, Ledarskap, Skola och barnomsorg, Vård, omsorg- och folkhälsa.

Sidan uppdaterades den 28 maj, 2015