Värmlands kulturplan 2013–2016

Kulturlivet i Värmland står starkt i dag, men hur vill vi utveckla det? Hur kan vi stärka samverkan? Hur skapar vi förutsättningar för kulturlivets förnyelse? Vad vill vi med den regionala kulturpolitiken?

De frågorna försöker vi ge svar på i den kulturplan som tagits fram av Region Värmland i samverkan med kommunerna och efter samråd med det värmländska kulturlivet och det civila samhället. 

Hämta plandokument: ”Värmlands kulturplan 2013–2016” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 752 kB)

Framtagande och förankring av kulturplanen

Mer än 1000 personer deltog i framtagandet av Kulturplanen. 

Hämta dokument: ”Framtagande och förankring av kulturplanen” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 168 kB)

Kulturen i Värmland – faktadel

Detta dokument är en genomgång av de förutsättningar som ligger till grund för Kulturplanen.

Hämta dokument: ”Kulturen i Värmland – faktadel” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 896 kB)

2012 antog Region Värmlands styrelse biblioteksstrategin. Den har legat till grund för avsnittet om biblioteksverksamhet i kulturplanen.

I november 2014 beslöt regionfullmäktige att biblioteksstrategin – i likhet med kulturplanen – ska gälla 2013-2016.

Värmlands kulturplan 2013–2016 – Komplettering inför verksamhetsåret 2014

Med kulturplanen som underlag tog Värmland steget in i kultursamverkansmodellen 2013. Inför verksamhetsåret 2014 fanns det dock anledning att på några punkter förtydliga, uppdatera och komplettera utvecklingsinsatserna i den ursprungliga planen. 

Hämta dokument: ”Värmlands kulturplan 2013–2016 – Komplettering inför verksamhetsåret 2014” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 359 kB)

Värmlands kulturplan 2013–2016 – Komplettering inför verksamhetsåret 2015

En ny komplettering togs fram inför verksamhetsåret 2015.

Hämta dokument: ”Värmlands kulturplan 2013–2016 – Komplettering inför verksamhetsåret 2015” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 241 kB)

Värmlands kulturplan 2013–2016 – Komplettering inför verksamhetsåret 2016

Regionfullmäktige beslöt i november 2014 att förlänga kulturplanen med ett år. Den kommer nu att gälla 2013-2016. En ny komplettering togs fram inför verksamhetsåret 2016.

Hämta dokumentet: ”Värmlands kulturplan 2013–2016 – Komplettering inför verksamhetsåret 2016” (pdf, 196 kB)

Vad är samverkansmodellen?

Kultursamverkansmodellen trädde i kraft 2011 för att ge fler möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud. Den kulturella infrastrukturen och regionala mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap. Kultursamverkansmodellen ger ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer då landsting och regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Tidigare har staten avgjort vilka kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. 

Fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet genom den nya samverkansmodellen regleras av lag 2010:1919 och förordning 2010:2012.

Om samverkansmodellen på Kulturrådets webbplats.

 

Sidan uppdaterades den 1 mars, 2016