Pressmeddelanden | Region Värmland

Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden.

Två miljoner till projekt för att bryta könssegregerad värmländsk arbetsmarknad

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland har efter en utlysning tilldelat IT-klustret Compare och Karlstads kommun en miljon kronor vardera för projekt som ska bidra till en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden och underlätta framtida rekrytering i branscher med befintlig och förväntad kompetensbrist. Värmland har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Utbildningsmönstren följer de traditionella normerna…
Pressmeddelanden
Mer
Sida 1 av 38 — Nästa sida