Ramavtal och upphandling

Alla Region Värmlands inköp, oavsett värde och finansiering, innebär någon form av offentlig upphandling. 

Våra ramavtal

Om avtal redan finns med en leverantör ska detta följas. Du hittar alla våra aktuella ramavtal i vår avtalsdatabas.

Till Region Värmlands avtalsdatabas 

Aktuella upphandlingar

Samtliga LOU-styrda upphandlingar annonseras via e-Avrop. Direktupphandlingar med ett värde över 100 000 kr annonseras här på Region Värmlands hemsida

Till Region Värmlands aktuella upphandlingar 

Pågående direktupphandlingar

Konsult för framtagande av koncept och modell för Inkubatorverksamhet i Värmland
Sista anbudsdag 30 juni
För mer information, kontakta helena.stor.hansson@regionvarmland.se
 

Personalutbildning i utvecklande ledarskap
Sista anbudsdag: 30 juli
För mer information, kontakta lars.persson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 26 juni, 2017