Regionbildning i Värmland

Den förste januari 2019 bildar Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland en gemensam organisation med namnet Region Värmland. 

Den nya organisationen får ett nytt och bredare uppdrag. Den kommer ansvara för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling inklusive kultur och bildning samt kollektivtrafik. Regionbildningen samlar dessa områden i samma organisation – en organisationsform som blir enhetlig för hela landet. 

Det här händer vid årsskiftet: 

  • Landstinget i Värmland och dagens kommunalförbund Region Värmland slås samman till en ny organisation
  • Invånarna väljer politiker till ett regionfullmäktige, som blir högsta beslutande organ. 
  • Den nya organisationen med cirka 8 000 medarbetare leds av en regiondirektör. 
  • En ny webbplats – regionvarmland.se – ersätter de båda organisationernas nuvarande webbplatser. 
  • Alla medarbetare får e-postadressen: fornamn.efternamn@regionvarmland.se

Varför regionbildning?

Ett viktigt syfte är att skapa en kraftfull och effektiv organisation för både Värmlands utveckling och hälso- och sjukvård och tandvård. Områdena hänger ihop, genom att friska och välmående invånare är en förutsättning för Värmlands utveckling. Och sambandet gäller även åt andra hållet – en bra utveckling i Värmland kan bidra till bättre folkhälsa. 

Samgåendet innebär också att det blir ett direktvalt regionfullmäktige med egen beskattningsrätt och ett tydligt ansvar även för regional utveckling och tillväxt. 

Ny logotyp 1 januari 2019: 

Sidan uppdaterades den 1 oktober, 2018