Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-02-01 Kallelse Arbetsutskottet 2018-02-08 (öppnas i nytt fönster)

2018-02-15 Kallelse Regionstyrelsen 2018-02-22 (öppnas i nytt fönster)

2018-02-21 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-03-01 (öppnas i nytt fönster)

2018-02-27 Protokoll Arbetsutskottet 2018-02-08 (öppnas i nytt fönster)

2018-02-28 Kallelse Arbetsutskottet 2018-03-08 (öppnas i nytt fönster)

2018-03-09 Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2018-03-01 (öppnas i nytt fönster)

2018-03-15 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-03-22

2018-03-15 Kallelse Regionstyrelsen 2018-03-21 (öppnas i nytt fönster)

2018-03-16 Protokoll Regionstyrelsen 2018-02-22

2018-03-22 Kallelse Arbetsutskottet 2018-03-27 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 22 mars, 2018