Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-10-17 Kallelse kollektivtrafiknämnden 2018-10-24 (öppnas i nytt fönster)

2018-10-18 Kallelse regionstyrelsen 2018-10-25 (öppnas i nytt fönster)

2018-10-30 Kallelse arbetsutskottet 2018-11-06 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-06 Protokoll regionstyrelsen 2018-10-25 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-08 Kallelse regionstyrelsen 2018-11-14 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-14  Protokoll arbetsutskottet 2018-11-06 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-14 Kallelse kollektivtrafiknämnden 2018-11-22 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 14 november, 2018